Zmiana granic gmin Strzemieszyce Wielkie i Kazimierz w powiecie będzińskim, województwie katowickim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.41.282

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 października 1952 r.
w sprawie zmiany granic gmin Strzemieszyce Wielkie i Kazimierz w powiecie będzińskim, województwie katowickim.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
1.
Z gminy Strzemieszyce Wielkie w powiecie będzińskim, województwie katowickim wyłącza się część gromady Grabocin i włącza się ją do gminy Kazimierz w tymże powiecie i województwie.
2.
Nowa granica gmin Strzemieszyce Wielkie i Kazimierz na odcinku gromady Grabocin biec będzie od północnego przyczółka mostu kolejowego na rzeczce Struga w kierunku wschodnim początkowo wzdłuż linii prostej łączącej ten przyczółek mostowy z północną granicą ulicy Górniczej, a następnie w kierunku wschodnim, południowo-wschodnim i południowym północno-wschodnią i wschodnią granicą ulicy Górniczej do zetknięcia się z północną granicą ulicy Modrzejowskiej; stąd granica przecina w kierunku południowym ulicę Modrzejowską i biegnie dalej na południe wschodnią granicą osiedla górniczego; granicą działki ostatniego bloku poprzecznego tego osiedla granica gmin dobiega do ulicy Górniczej i jej wschodnim brzegiem biegnie w kierunku południowym do granicy gmin Strzemieszyce Wielkie i Kazimierz.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1953 r.