§ 1. - Zmiana granic gmin Rogozino i Kleniewo w powiecie płockim, województwie warszawskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.86.651

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1929 r.
§  1.
Z gminy wiejskiej Kleniewo w powiecie płockim, województwie warszawskiem wyłącza się miejscowości: wieś i folwark Brochocino oraz wieś i folwark Brochocinek i włącza się je do gminy wiejskiej Rogozino w tymże powiecie i województwie.