Rozdział 4 - Zmiana brzmienia artykułu 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.76.435

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1927 r.

Rozdział  IV.

Od przywożonych przesyłek zadeklarowanych na piśmie w sposób niezupełny, lub też niezadeklarowanych we właściwym terminie, pobiera się, niezależnie od innych opłat manipulacyjnych, dodatkową opłatą manipulacyjną (akcydencję) w następującej wysokości:
a)
od towarów podlegających opłacie celnej - 10 procent od sumy cła;
b)
od towarów wolnych od cła - 2 procent od wartości towaru;

Minister Skarbu ustala, w jakich wypadkach będzie pobierana dodatkowa oplata manipulacyjna (akcydencja) przy odprawie towarów na zasadzie zgłoszenia ustnego.