Art. 2. - Zm.: ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół dokształcających zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.14.52

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 1947 r.
Art.  2.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrom: Oświaty, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu.