Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.2.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 1920 r.

USTAWA
z dnia 19 grudnia 1919 r.
w sprawie zmiany ustawy z dnia 28 lipca - 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 63, poz. 377) o przyznaniu funkcjonariuszom państwowym, nauczycielom szkół powszechnych i profesorom zakładów teologicznych nadzwyczajnego dodatku drożyźnianego.

Art.  1.

Art. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 63) o przyznaniu funkcjonarjuszom państwowym, nauczycielom szkół powszechnych i profesorom zakładów teologicznych nadzwyczajnego dodatku drożyźnianego - otrzymuje brzmienie następujące:

Osoby, uprawnione w myśl niniejszej ustawy do poboru dodatku drożyźnianego, jeśli stanowią jedną rodzinę i mają jedno wspólne gospodarstwo domowe, będą wyłączone z liczby jej członków przy obliczeniu wysokości dodatku drożyźnianego w myśl art. 2 niniejszej ustawy.

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Skarbu.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.