Art. 3. - Zm.: ustawa z dnia 18 marca 1932 r. w sprawie regulowania stosunków w przemyśle naftowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.3.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 1936 r.
Art.  3.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu.