Zm.: ustawa o obowiązku społecznego oszczędzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.12.72

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.

USTAWA
z dnia 29 lutego 1952 r.
o zmianie ustawy o obowiązku społecznego oszczędzania.

Uchyla się przepisy ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 10, poz. 74, Nr 36, poz. 256 i Nr 52, poz. 415, z 1949 r. Nr 7, poz. 42 i Nr 21, poz. 136 oraz z 1951 r. Nr 33, poz. 258), dotyczące ustalania i poboru wkładów (składek) oszczędnościowych funduszów A, B i D Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.

Przepisy, o których mowa w art. 1, stosuje się jednak:

a) w odniesieniu do funduszu A i D - do dochodów, osiągniętych do dnia 31 grudnia 1951 r.,

b) w odniesieniu do funduszu B - do ustaleń wkładów oszczędnościowych, opartych o wymiar podatku gruntowego za czas do roku podatkowego 1951 włącznie.

Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi Finansów.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1952 r.