Art. 1. - Zm.: ustawa o obowiązku społecznego oszczędzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.12.72

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.
Art.  1.

Uchyla się przepisy ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 10, poz. 74, Nr 36, poz. 256 i Nr 52, poz. 415, z 1949 r. Nr 7, poz. 42 i Nr 21, poz. 136 oraz z 1951 r. Nr 33, poz. 258), dotyczące ustalania i poboru wkładów (składek) oszczędnościowych funduszów A, B i D Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.