Zm.: rozporządzenie z dnia 9 września 1931 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ryżu wyłuszczonego polerowanego oraz produktów ryżowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.111.930

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW; SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 29 listopada 1932 r.
o zmianie rozporządzenia z dnia 9 września 1931 r. w sprawie zwrotu clą przy wywozie ryżu wyłuszczonego polerowanego oraz produktów ryżowych.

Na podstawie art. 7 punkt d) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o uregulowaniu stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Paragraf l rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 9 września 1931 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ryżu wyłuszczonego polerowanego oraz produktów ryżowych (Dz. U. R. P. Nr. 96, poz. 731) otrzymuje brzmienie następujące:

"Przy wywozie zagranice ryżu wyłuszczonego polerowanego, mąki ryżowej wszelkich gatunków, grysiku oraz pudru ryżowego, zezwala się na zwrot cła uiszczonego za sprowadzony z zagranicy ryż wyłuskany lecz w błonce, niepolerowany, według następującej normy:

za 100 kgryżu wyłuszczonego polerowanego, mąki ryżowej wszelkich gatunków, grysiku oraz pudru ryżowegozł 1.68"
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.