§ 3. - Zm.: rozporządzenie z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.28.191

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 1952 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.