§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1932 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego. - Dz.U.1935.34.243 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1932 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.34.243

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 maja 1935 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.