Zm.: rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1923 r., zawierające przepisy wykonawcze dla obszaru b. dzielnicy rosyjskiej w przedmiocie opodatkowania spadków i darowizn.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.31.315

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 28 lutego 1924 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1923 r., zawierającego przepisy wykonawcze dla obszaru b. dzielnicy rosyjskiej" w przedmiocie opodatkowania spadków i darowizn.

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29 maja 1920 r. (Dz. U. R. P. № 49, poz. 299) i art. 11 ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. (Dz.. U. R. P. № 127, poz. 1044) zarządza się 'co następuje:
1. Zdanie pierwsze paragrafu 40 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1923 r. zawierającego przepisy wykonawcze dla obszaru b. dzielnicy rosyjskiej w przedmiocie opodatkowania spadków i darowizn (Dz. U. R. P. № 101 poz. 794) otrzymuje następujące brzmienie:

"Wymierzenie podatku spadkowego należy do urzędu skarbowego jeżeli cały majątek spadkowy znajduję się na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej i zarazem jego wartość ogólna (§§ 10 do 17) nie przewyższa: a) przy spadkach, przechodzących wyłącznie na zstępnych lub małżonka - 5.000 franków złotych b) w innych przypadkach-2.000 franków złotych".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których podatek spadkowy nie został wymierzony.