§ 9. - Zm.: rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu... - Dz.U.1927.109.928 - OpenLEX

§ 9. - Zm.: rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu ulgowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.109.928

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 1927 r.
§  9.
Część 2 § 15 otrzymuje brzmienie następująca: "Okres umorzenia pożyczki będzie się liczył od najbliższego dnia 1 stycznia lub 1 lipca, jaki nastąpi po upływie 4 lat okresu ulgowego, rozpoczynającego się w 3 miesiące od dnia wydania orzeczenia o przyznaniu pożyczki".