§ 8. - Zm.: rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu... - Dz.U.1927.109.928 - OpenLEX

§ 8. - Zm.: rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu ulgowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.109.928

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 1927 r.
§  8.
Część 2 § 14 otrzymuje brzmienie następujące:

"Przy udzielaniu tych pożyczek należy uwzględnić sumy niespłaconych pożyczek na zagospodarowanie się, udzielonych z funduszów przewidzianych w § 1 (kat. A i B) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1927 r. (Dz. U. R. P. № 37, poz. 330), wraz z zaległemi odsetkami i należnym dodatkiem administracyjnym (§ 27 niniejszego rozporządzenia) od tych pożyczek, i sumy te potrącić przy wypłacie pożyczek".