§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.43.357

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1938 r.
§  2.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom Spraw Wewnętrznych i Skarbu.