§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, zakładach i instytucjach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.52.370

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lipca 1936 r.
§  1.
W tabeli stanowisk dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, zakładach i instytucjach państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 102, poz. 780), w części, dotyczącej Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, w rubryce "Zarząd Centralny" skreśla się wyraz "Wetrynarji".