Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.30.249

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 7 kwietnia 1922 r.
w przedmiocie uzupełnienia § 12 rozporządzenia z dn. 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Na zasadzie art. 21 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dn. 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 51 poz. 314) zarządza się co następuje:
§  1. Końcowy ustąp § 12 rozporządzenia Ministra Skarbu z dn. 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. rok 1921, № 11 por. 64) uzupełnia się przez dodanie następującego zdania:

"Urząd celny zarządza załatwienie czynności celnych z urzędu również w wypadkach, gdy strona zgłosi towar do odprawy w ustalonym terminie, lecz nie zrzekłszy się w deklaracji prawa asystowania przy rewizji celnej (§ 19), nie zjawi się. do wspomnianej rewizji w ciągu pięciu dni od daty zgłoszenia towaru".