§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.79.566

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 października 1933 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 11 października 1933 r.

Równocześnie tracą moc obowiązującą rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o częściowej zmianie art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej: z dnia 11 lipca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 526), z dnia 31 grudnia 1931 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 2, poz. 12), z dnia 28 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 66, poz. 620) i z dnia 31 maja 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 55, poz. 417).