§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Tytoniowy".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.15.81

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 marca 1935 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.