Zm.: rozporządzenie w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji. - Dz.U.1971.25.234 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.25.234

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 października 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 października 1971 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji.

Na podstawie przepisów ustaw wymienionych w §§ 5, 6, 7 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji (Dz. U. Nr 20, poz. 148) zarządza się, co następuje:
W § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji (Dz. U. Nr 20, poz. 148) skreśla się w ostatnim zdaniu wyrazy: "przedkładane do wiadomości członkom Prezydium Rządu i".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.