§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.11.86

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 1988 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985 r. w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 43, poz. 204) w § 6 w ust. 1 wyrazy "w wysokości 18% w stosunku rocznym" zastępuje się wyrazami "w wysokości 30% w stosunku rocznym"