§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.9.56

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 marca 1987 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.