§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu... - Dz.U.1982.1.8 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.1.8

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 stycznia 1982 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.