§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012. - Dz.U.2011.6.20 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.6.20

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2011 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.