Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.6.20

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 i Nr 127, poz. 857) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 52) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
po lp. 17 dodaje się lp. 17a w brzmieniu:
17aBudowa parkingów i zieleni urządzonej zlokalizowanych między ulicami Marynarki Polskiej, Żaglową i terenem stadionu, obsługujących stadion "Arena Bałtycka" wGdańsk"
"Gdańsku-Letnicy;
2)
po lp. 23 dodaje się lp. 23a w brzmieniu:
23aBudowa gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia wwojewództwo "
"relacji Kolnik-Gdańsk wraz z obiektami towarzyszącymipomorskie;
3)
lp. 44 otrzymuje brzmienie:
44Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Termy Maltańskie" oraz zespołu hotelowego, w tym: zadanie I - etap I - budowa zespołu basenów sportowych i rekreacyjnych, etap II - budowa całorocznego lodowiska, kortów tenisowych oraz sal do squasha; zadanie IIPoznań"
" - budowa zespołu hotelowego;
4)
lp. 49 otrzymuje brzmienie:
49Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa wPoznań"
"Polsce;
5)
po lp. 131 dodaje się lp. 131a w brzmieniu:
131aCentrum Pobytowe WilczaWrocław"
".
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.