Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.141.1186

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 września 2002 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.