Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.141.1186

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 sierpnia 2002 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Na podstawie art. 13 § 6 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny zarządza się, co następuje:
§  1.  W Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 146, poz. 1639 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 100, poz. 906, Nr 104, poz. 931 i Nr 132, poz. 1116), w części drugiej: Tabela Stawek Celnych pozycja towarowa określona kodem PCN 2401 w brzmieniu:
Kod PCNWyszczególnienieJednostka miaryStawki celneStawki celne pref. dlaStawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
autonomicznekonwencyjnekrajów DEVkrajów LDCUEEFTACzechy i SłowacjaWęgrySłoweniaRumuniaBułgariaLitwaŁotwaEstoniaIzraelWyspy OwczeTurcjaChorwacja
123456789101112131415161718192021
2401Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe:
2401 10- Tytoń nieodżyłowany:
- - Suszony ogniowo-rurowo

tytoń typu Virginia i

suszony powietrzem na

jasny tytoń typu Burley

(włączając hybrydy tytoniu

Burley); suszony

powietrzem na jasny tytoń

typu Maryland i tytoń

suszony ogniowo-

płomieniowo:

2401 10 10 0- - - Suszony ogniowo-rurowo

typu Virginia

-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 10 20 0- - - Suszony powietrzem na

jasny typu Burley

(włącznie z jego

hybrydami)

-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 10 30 0- - - Suszony powietrzem na

jasny typu Maryland

-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

- - - Tytoń suszony ogniowo-

płomieniowo:

2401 10 41 0- - - - Typu Kentucky-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 10 49 0- - - - Pozostałe-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

- - Pozostałe:
2401 10 50 0- - - Tytoń suszony powietrzem

na jasny

-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 10 60 0- - - Suszony na słońcu tytoń

typu Oriental

-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 10 70 0- - - Tytoń suszony powietrzem

na ciemny

-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 10 80 0- - - Tytoń suszony ogniowo-

rurowo

-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 10 90 0- - - Pozostałe tytonie-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 20- Tytoń częściowo lub

całkowicie odżyłowany:

- - Suszony ogniowo-rurowo

tytoń typu Virginia i

suszony powietrzem na

jasny tytoń typu Burley

(włączając hybrydy tytoniu

Burley); suszony

powietrzem na jasny typu

Maryland i tytoń suszony

ogniowo-płomieniowo:

2401 20 10 0- - - Suszony ogniowo-rurowo

typu Virginia

-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 20 20 0- - - Suszony powietrzem na

jasny typu Burley

(włącznie z jego

hybrydami)

-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 20 30 0- - - Suszony powietrzem na

jasny typu Maryland

-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

- - - Tytoń suszony ogniowo-

płomieniowo:

2401 20 41 0- - - - Typu Kentucky-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 20 49 0- - - - Pozostałe-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

- - Pozostałe:
2401 20 50 0- - - Tytoń suszony powietrzem

na jasny

-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 20 60 0- - - Suszony na słońcu tytoń

typu Oriental

-30

minimum 0,75 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 20 70 0- - - Tytoń suszony powietrzem

na ciemny

-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 20 80 0- - - Tytoń suszony ogniowo-

rurowo

-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 20 90 0- - - Pozostałe tytonie-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 30 00 0- Odpady tytoniowe-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

otrzymuje brzmienie:

Kod PCNWyszczególnienieJednostka miaryStawki celneStawki celne pref.dlaStawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
autonomicznekonwencyjnekrajów DEVkrajów LDCUEEFTACzechy i SłowacjaWęgrySłoweniaRumuniaBułgariaLitwaŁotwaEstoniaIzraelWyspy OwczeTurcjaChorwacja
123456789101112131415161718192021
2401Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe:
2401 10- Tytoń nieodżyłowany:
- - Suszony ogniowo-rurowo

tytoń typu Virginia i

suszony powietrzem na jasny

tytoń typu Burley

(włączając hybrydy tytoniu

Burley); suszony powietrzem

na jasny tytoń typu

Maryland i tytoń suszony

ogniowo-płomieniowo:

2401 10 10 0- - - Suszony ogniowo-rurowo

typu Virginia

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 10 20 0- - - Suszony powietrzem na

jasny typu Burley

(włącznie z jego

hybrydami)

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 10 30 0- - - Suszony powietrzem na

jasny typu Maryland

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
- - - Tytoń suszony ogniowo-

płomieniowo:

2401 10 41 0- - - - Typu Kentucky-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 10 49 0- - - - Pozostałe-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
- - Pozostałe:
2401 10 50 0- - - Tytoń suszony powietrzem

na jasny

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 10 60 0- - - Suszony na słońcu tytoń

typu Oriental

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 10 70 0- - - Tytoń suszony powietrzem

na ciemny

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 10 80 0- - - Tytoń suszony ogniowo-

rurowo

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 10 90 0- - - Pozostałe tytonie-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 20- Tytoń częściowo lub

całkowicie odżyłowany:

- - Suszony ogniowo-rurowo

tytoń typu Virginia i

suszony powietrzem na jasny

tytoń typu Burley

(włączając hybrydy tytoniu

Burley); suszony powietrzem

na jasny typu Maryland i

tytoń suszony ogniowo-

płomieniowo:

2401 20 10 0- - - Suszony ogniowo-rurowo

typu Virginia

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 20 20 0- - - Suszony powietrzem na

jasny typu Burley

(włącznie z jego

hybrydami)

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 20 30 0- - - Suszony powietrzem na

jasny typu Maryland

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
- - - Tytoń suszony ogniowo-

płomieniowo:

2401 20 41 0- - - - Typu Kentucky-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 20 49 0- - - - Pozostałe-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
- - Pozostałe:
2401 20 50 0- - - Tytoń suszony powietrzem

na jasny

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 20 60 0- - - Suszony na słońcu tytoń

typu Oriental

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 20 70 0- - - Tytoń suszony powietrzem

na ciemny

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 20 80 0- - - Tytoń suszony ogniowo-

rurowo

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 20 90 0- - - Pozostałe tytonie-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 30 00 0- Odpady tytoniowe-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
§  2. 
1.  Do towarów objętych kontraktami, zawartymi nie później niż przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się stawki celne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 146, poz. 1639 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 100, poz. 906, Nr 104, poz. 931 i Nr 132, poz. 1116), jeżeli stawka celna określona w niniejszym rozporządzeniu jest wyższa albo kraj lub region pochodzenia towaru był objęty preferencjami celnymi, które zostały ograniczone lub zniesione na mocy niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że towarom tym nadano przeznaczenie celne w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.  Przez kontrakty, o których mowa w ust. 1, rozumie się kontrakty potwierdzone fakturami wystawionymi nie później niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.