Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.141.1186

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 września 2002 r.
§  1.  W Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 146, poz. 1639 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 100, poz. 906, Nr 104, poz. 931 i Nr 132, poz. 1116), w części drugiej: Tabela Stawek Celnych pozycja towarowa określona kodem PCN 2401 w brzmieniu:
Kod PCNWyszczególnienieJednostka miaryStawki celneStawki celne pref. dlaStawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
autonomicznekonwencyjnekrajów DEVkrajów LDCUEEFTACzechy i SłowacjaWęgrySłoweniaRumuniaBułgariaLitwaŁotwaEstoniaIzraelWyspy OwczeTurcjaChorwacja
123456789101112131415161718192021
2401Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe:
2401 10- Tytoń nieodżyłowany:
- - Suszony ogniowo-rurowo

tytoń typu Virginia i

suszony powietrzem na

jasny tytoń typu Burley

(włączając hybrydy tytoniu

Burley); suszony

powietrzem na jasny tytoń

typu Maryland i tytoń

suszony ogniowo-

płomieniowo:

2401 10 10 0- - - Suszony ogniowo-rurowo

typu Virginia

-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 10 20 0- - - Suszony powietrzem na

jasny typu Burley

(włącznie z jego

hybrydami)

-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 10 30 0- - - Suszony powietrzem na

jasny typu Maryland

-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

- - - Tytoń suszony ogniowo-

płomieniowo:

2401 10 41 0- - - - Typu Kentucky-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 10 49 0- - - - Pozostałe-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

- - Pozostałe:
2401 10 50 0- - - Tytoń suszony powietrzem

na jasny

-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 10 60 0- - - Suszony na słońcu tytoń

typu Oriental

-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 10 70 0- - - Tytoń suszony powietrzem

na ciemny

-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 10 80 0- - - Tytoń suszony ogniowo-

rurowo

-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 10 90 0- - - Pozostałe tytonie-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 20- Tytoń częściowo lub

całkowicie odżyłowany:

- - Suszony ogniowo-rurowo

tytoń typu Virginia i

suszony powietrzem na

jasny tytoń typu Burley

(włączając hybrydy tytoniu

Burley); suszony

powietrzem na jasny typu

Maryland i tytoń suszony

ogniowo-płomieniowo:

2401 20 10 0- - - Suszony ogniowo-rurowo

typu Virginia

-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 20 20 0- - - Suszony powietrzem na

jasny typu Burley

(włącznie z jego

hybrydami)

-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 20 30 0- - - Suszony powietrzem na

jasny typu Maryland

-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

- - - Tytoń suszony ogniowo-

płomieniowo:

2401 20 41 0- - - - Typu Kentucky-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 20 49 0- - - - Pozostałe-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

- - Pozostałe:
2401 20 50 0- - - Tytoń suszony powietrzem

na jasny

-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 20 60 0- - - Suszony na słońcu tytoń

typu Oriental

-30

minimum 0,75 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 20 70 0- - - Tytoń suszony powietrzem

na ciemny

-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 20 80 0- - - Tytoń suszony ogniowo-

rurowo

-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 20 90 0- - - Pozostałe tytonie-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

2401 30 00 0- Odpady tytoniowe-30

minimum 1,13 EUR/kg

105

minimum 2,17 EUR/kg

otrzymuje brzmienie:

Kod PCNWyszczególnienieJednostka miaryStawki celneStawki celne pref.dlaStawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
autonomicznekonwencyjnekrajów DEVkrajów LDCUEEFTACzechy i SłowacjaWęgrySłoweniaRumuniaBułgariaLitwaŁotwaEstoniaIzraelWyspy OwczeTurcjaChorwacja
123456789101112131415161718192021
2401Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe:
2401 10- Tytoń nieodżyłowany:
- - Suszony ogniowo-rurowo

tytoń typu Virginia i

suszony powietrzem na jasny

tytoń typu Burley

(włączając hybrydy tytoniu

Burley); suszony powietrzem

na jasny tytoń typu

Maryland i tytoń suszony

ogniowo-płomieniowo:

2401 10 10 0- - - Suszony ogniowo-rurowo

typu Virginia

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 10 20 0- - - Suszony powietrzem na

jasny typu Burley

(włącznie z jego

hybrydami)

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 10 30 0- - - Suszony powietrzem na

jasny typu Maryland

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
- - - Tytoń suszony ogniowo-

płomieniowo:

2401 10 41 0- - - - Typu Kentucky-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 10 49 0- - - - Pozostałe-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
- - Pozostałe:
2401 10 50 0- - - Tytoń suszony powietrzem

na jasny

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 10 60 0- - - Suszony na słońcu tytoń

typu Oriental

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 10 70 0- - - Tytoń suszony powietrzem

na ciemny

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 10 80 0- - - Tytoń suszony ogniowo-

rurowo

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 10 90 0- - - Pozostałe tytonie-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 20- Tytoń częściowo lub

całkowicie odżyłowany:

- - Suszony ogniowo-rurowo

tytoń typu Virginia i

suszony powietrzem na jasny

tytoń typu Burley

(włączając hybrydy tytoniu

Burley); suszony powietrzem

na jasny typu Maryland i

tytoń suszony ogniowo-

płomieniowo:

2401 20 10 0- - - Suszony ogniowo-rurowo

typu Virginia

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 20 20 0- - - Suszony powietrzem na

jasny typu Burley

(włącznie z jego

hybrydami)

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 20 30 0- - - Suszony powietrzem na

jasny typu Maryland

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
- - - Tytoń suszony ogniowo-

płomieniowo:

2401 20 41 0- - - - Typu Kentucky-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 20 49 0- - - - Pozostałe-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
- - Pozostałe:
2401 20 50 0- - - Tytoń suszony powietrzem

na jasny

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 20 60 0- - - Suszony na słońcu tytoń

typu Oriental

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 20 70 0- - - Tytoń suszony powietrzem

na ciemny

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 20 80 0- - - Tytoń suszony ogniowo-

rurowo

-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 20 90 0- - - Pozostałe tytonie-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg
2401 30 00 0- Odpady tytoniowe-105 minimum 2,17 EUR/kg105 minimum 2,17 EUR/kg