§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.224.2278

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2004 r.
§  2.
Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 października 2004 r.