Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.89.987

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 sierpnia 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.

Na podstawie art. 2 § 1 i 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 118, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1974 r. Nr 24, poz. 142, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1982 r. Nr 45, poz. 291, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 43, poz. 251, z 1991 r. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 oraz z 1998 r. Nr 113, poz. 717) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 1990 r. w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach (Dz. U. Nr 50, poz. 296 i Nr 90, poz. 533, z 1993 r. Nr 25, poz. 114, z 1995 r. Nr 2, poz. 10, z 1996 r. Nr 3, poz. 23 i Nr 154, poz. 752, z 1997 r. Nr 68, poz. 438, Nr 126, poz. 812 i Nr 160, poz. 1096, z 2000 r. Nr 81, poz. 915 i Nr 119, poz. 1267 oraz z 2001 r. Nr 66, poz. 671) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
ust. 13 otrzymuje brzmienie:

"13. w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łomży - przy Sądzie Rejonowym w Łomży:

a) Kolegium w Kolnie - dla miasta Kolno oraz gmin: Grabowo, Kolno, Mały Płock, Stawiski, Turośl i Zbójna,

b) Kolegium w Łomży - dla miasta Łomża oraz gmin: Jedwabne, Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Przytuły, Śniadowo i Wizna;"

2)
po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu:

"16a. w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce - przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu:

a) Kolegium w Makowie Mazowieckim - dla miasta Maków Mazowiecki oraz gmin: Czerwonka, Krasnosielc, Płoniawy-Bramura, Rzewnie i Szelków,

b) Kolegium w Przasnyszu - dla miasta Przasnysz oraz gmin: Chorzele, Jednorożec, Krzynowłoga Mała i Przasnysz;"

3)
skreśla się ust. 24;
4)
po ust. 25 dodaje się ust. 25a w brzmieniu:

"25a. w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Włocławku - przy Sądzie Rejonowym we Włocławku:

a) Kolegium w Aleksandrowie Kujawskim - dla miast: Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek i Nieszawa oraz gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek i Waganiec,

b) Kolegium we Włocławku - dla miast Kowal i Włocławek oraz gmin: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Kowal, Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec i Włocławek;".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.