§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalania siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.20.182

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lutego 2004 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.