§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalania siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.20.182

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lutego 2004 r.
§  2.
Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Rzeszowie prowadzi w dalszym ciągu Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Lublinie.