Zm.: rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.26.146

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 września 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 lipca 1987 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 45, poz. 289, z 1985 r. Nr 12, poz. 50 i z 1987 r. Nr 3, poz. 18) oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów oraz uprawnień Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej (Dz. U. z 1986 r. Nr 18, poz. 96) oraz w związku z pkt 5 załącznika nr 7 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie określenia kompetencji niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej zastrzeżonych w przepisach szczególnych dla organów zniesionych (Dz. U. Nr 63, poz. 334) zarządza się, co następuje:
W wykazie urzędów skarbowych, ich siedzib oraz terytorialnego zasięgu działania, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 1986 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych (Dz. U. Nr 35, poz. 178), lp. 92, 97, 120, 143, 144, 145, 172, 221, 299 i 306 otrzymują brzmienie podane w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
W wykazie izb skarbowych, ich siedzib oraz terytorialnego zasięgu działania, stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 1986 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych (Dz. U. Nr 35, poz. 178), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w lp. 30 w kolumnie 4 wyrazy "Izba Skarbowa w Częstochowie" zastępuje się wyrazami "Izba Skarbowa w Piotrkowie Trybunalskim",
2)
w lp. 48 w kolumnie 4 wyrazy "Izba Skarbowa w Lublinie" zastępuje się wyrazami "Izba Skarbowa w Zamościu".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1987 r.

ZAŁĄCZNIK

Lp.Nazwa i siedziba urzędu skarbowegoTerytorialny zasięg działania urzędu skarbowegoNazwa i siedziba urzędu skarbowego, właściwego w sprawach poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych od jednostek gospodarki uspołecznionej, z wyłączeniem podatku rolnego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
1234
92Urząd Skarbowy

w Gliwicach

miasta: Gliwice, Knurów, Pyskowice, Toszek

gminy: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś

Urząd Skarbowy

w Gliwicach

97Urząd Skarbowy

w Rybniku

miasta: Leszczyny, Rybnik

gminy: Gaszowice, Leszczyny, Lyski, Świerklany

Urząd Skarbowy

w Rybniku

120Urząd Skarbowy

Kraków-Krowodrza

dzielnica Kraków-Krowodrza

miasto Skała

gminy: Czernichów, Jerzmanowice-Przeginia, Liszki, Skała, Sułoszowa, Trzyciąż, Wielka Wieś, Zielonki

Pierwszy Urząd Skarbowy

Kraków-Śródmieście

143Urząd Skarbowy

w Kraśniku

miasto Kraśnik

gminy: Borzechów, Dzierzkowice, Kraśnik, Niedrzwica Duża, Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek

Pierwszy Urząd Skarbowy

w Lublinie

144Urząd Skarbowy

w Lubartowie

miasta: Kock, Lubartów, Ostrów Lubelski

gminy: Abramów, Borki, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki, Uścimów

Pierwszy Urząd Skarbowy

w Lublinie

145Drugi Urząd Skarbowy

w Lublinie

miasta: Bychawa, Łęczna, Świdnik

gminy: Bychawa, Fajsławice, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce, Piaski, Puchaczów, Spiczyn, Strzyżewice, Rybczewice, Trawniki, Wólka

Pierwszy Urząd Skarbowy

w Lublinie

172Urząd Skarbowy

w Iławie

miasta: Iława, Lubawa, Zalewo

gminy: Iława, Lubawa, Zalewo

Urząd Skarbowy

w Ostródzie

221Urząd Skarbowy

w Szydłowcu

miasta: Drzewica, Przysucha, Szydłowiec

gminy: Borkowice, Chlewiska, Drzewica, Gielniów, Gowarczów, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Przysucha, Rusinów, Szydłowiec, Wieniawa, Wierzbica

Urząd Skarbowy

w Radomiu

299Urząd Skarbowy

w Oławie

miasta: Jelcz-Laskowice, Oława

gminy: Czernica, Domaniów, Jelcz-Laskowice, Oława, Święta Katarzyna

Pierwszy Urząd Skarbowy

Wrocław-Śródmieście

306Urząd Skarbowy

w Biłgoraju

miasta: Biłgoraj, Tarnogród

gminy: Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol, Turobin, Wysokie, Zakrzew

Urząd Skarbowy

w Zamościu