§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.17.131

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lutego 2006 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.