Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.374

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 marca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lutego 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1558, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 644,4646 ha, położone na terenach miast: Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Puławy, Skarżysko-Kamienna, Starachowice oraz gmin: Iłża, Końskie, Mniszków, Morawica, Piekoszów, Połaniec, Sędziszów, Stąporków, Suchedniów, Szydłowiec i Tułowice.";

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ "STARACHOWICE":
a) w Podstrefie Starachowice skreśla się opis granic i terenu Kompleksu 5,
b) w Podstrefie Końskie dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 6 w brzmieniu:

"Kompleks 6

Obręby ewidencyjne: 1 Końskie, 18 Kornica, gmina Końskie

Granica biegnie od pkt nr 2508, położonego u zbiegu granic działek: 842/2, 842/1, 843/1 i 843/2, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowej granicy działki 842/2 przez pkt nr: 2689, 2688 i 2687 do pkt nr 2686. W pkt nr 2686 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 2680, 3211, 781, E, D, 1593, C, 1592, B i 1591 do pkt nr A stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 374/3. Z pkt nr A biegnie w kierunku wschodnim przez pkt nr 1589 do pkt nr 196. W pkt nr 196 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 180, 178, 176, 174, 172, 194, 170, 168, 150, 154, 153, 152, 151, 616, 2512 i 2510 do pkt nr 2508, od którego rozpoczęto opis.",

c) opis granic i terenu Podstrefy Puławy otrzymuje brzmienie:

"Podstrefa Puławy

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 8 Zakłady Azotowe "Puławy", miasto Puławy

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 466, wspólnego dla działek: 216/5, 216/10 i 42, w kierunku wschodnim przez pkt nr: 357, 236, 358 i 237 do pkt nr 238. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 232, 218, 228, 229, 159, 160, 163 i 178 do pkt nr 179. W pkt nr 179 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 180. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt nr: 181, 182, 177, 162 i 161 do pkt nr 158. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt nr 157, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt nr 453. Stąd biegnie na południowy zachód do pkt nr 452, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt nr 124. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do pkt nr 123. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt nr: 223, 122, 222 i 235 do pkt nr 466, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 239, wspólnego dla działek: 216/16, 216/18 i 42, w kierunku wschodnim przez pkt nr 443 do pkt nr 433. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 230, 214, 165, 166, 169, 170 do pkt nr 173. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 172, w którym skręca na północny zachód, i przez pkt nr: 171, 168, 167, 164, 216, 217 i 231 dochodzi do pkt nr 239, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 8 Zakłady Azotowe "Puławy", miasto Puławy

Granica biegnie od pkt nr 191, będącego punktem granicznym między działkami: 245, 241 (droga zakładowa) i 223 (droga zakładowa), w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 192, 193 do pkt nr 194. W pkt nr 194 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 195. W pkt nr 195 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 196. W pkt nr 196 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 197. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 198. W pkt nr 198 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 199. W pkt nr 199 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 200. W pkt nr 200 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 191, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 8 Zakłady Azotowe "Puławy", miasto Puławy

Granica biegnie od pkt nr 214, będącego punktem granicznym między działkami: 259, 252 (droga zakładowa) i 223 (droga zakładowa), w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 215. W pkt nr 215 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 216. W pkt nr 216 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 219. W pkt nr 219 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 218. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 220. W pkt nr 220 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 223. W pkt nr 223 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 222. W pkt nr 222 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 214, od którego rozpoczęto opis. Działka 257 nie wchodzi w skład wyżej opisanego kompleksu.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 8 Zakłady Azotowe "Puławy", miasto Puławy

Granica biegnie od pkt nr 92, będącego punktem granicznym pomiędzy działkami: 275/5, 231 (droga zakładowa) i 267 (droga zakładowa), w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 692. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 691, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i przez pkt nr: 685, 690 i 686 dochodzi do pkt nr 188. Stąd biegnie na południowy wschód do pkt nr 190, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i przez pkt nr 689 dochodzi do pkt nr 82. W pkt nr 82 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 92, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 8 Zakłady Azotowe "Puławy", miasto Puławy

Granica biegnie od pkt nr 192, będącego punktem narożnym kompleksu od strony wschodniej, w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 193. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 194, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt nr 191. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt nr 192, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny 8 Zakłady Azotowe "Puławy", miasto Puławy

Granica biegnie od pkt nr 210, położonego u zbiegu działek: 41/8, 41/9, 221, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 211. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 1178 do pkt nr 815. Stąd biegnie na południowy zachód przez pkt nr 813 do pkt nr 812. W pkt nr 812 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 703, 692 do pkt nr 210, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny 8 Zakłady Azotowe "Puławy", miasto Puławy

Granica biegnie od pkt nr 200, położonego u zbiegu granic działek: 70/13, 70/14, 70/11 i 70/12, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 247. Z pkt nr 247 biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek: 70/14 i 70/16 przez pkt nr 246 do pkt nr 245. Z pkt nr 245 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek: 70/15 i 70/11 przez pkt nr: 244, 243, 242 i 241 do pkt nr 240. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 70/11 przez pkt nr: 213, 212, 209, 208 i 207 do pkt nr 206. W pkt nr 206 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 205, 204, 203, 202 i 201 do pkt nr 200, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obręb ewidencyjny 3 - Wólka Profecka, miasto Puławy

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1712, położonego u zbiegu granic działek: 972, 967/2 i 27/1, w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 1589 do pkt nr 2875. Z pkt nr 2875 biegnie w kierunku wschodnim przez pkt nr: 2874 i 2873 wzdłuż granicy działki 27/1 do pkt nr 1886. W pkt nr 1886 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 1588 wzdłuż granic działek: 929/1 i 926 do pkt nr 136. Z pkt nr 136 biegnie w kierunku zachodnim do pkt nr 178, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki 925/4 do pkt nr 189. Z pkt nr 189 biegnie w kierunku zachodnim przez pkt nr 783 wzdłuż granicy działki 927 do pkt nr 1714. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 1713 i 218 do pkt nr 1712, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 202, położonego u zbiegu granic działek 973, 927 i 928/11, w kierunku południowym wzdłuż granicy działki 928/11 do pkt nr 203, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt nr 204. Z pkt nr 204 biegnie w kierunku południowym do pkt nr 270, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie przez pkt nr: 339 i 334 do pkt nr 333. W pkt nr 333 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 331, 322, 321, 320, 317 i 316 do pkt nr 315 stanowiącego zachodni narożnik działki 973. W pkt nr 315 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 308, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do pkt nr 888. W pkt nr 888 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 423. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 928/10 do pkt nr 777, gdzie zmienia kierunek na północny, i biegnie do pkt nr 851. W pkt nr 851 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 151 do pkt nr 202, od którego rozpoczęto opis.",

d) w Podstrefie Kielce w Kompleksie 1 na końcu dodaje się opis granic i terenu Obszaru 3 w brzmieniu:

"Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 619, wspólnego dla działek: 5/37, 5/38 i 5/39, w kierunku wschodnim przez pkt nr: 626, 627 do pkt nr 500519. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 5/37 przez pkt nr 500520 do pkt nr 618. W pkt nr 618 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 617, 616 i 615 do pkt nr 602 stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 5/37. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 619, od którego rozpoczęto opis.",

e) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ "STARACHOWICE" dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Połaniec w brzmieniu:

"Podstrefa Połaniec

Obręb ewidencyjny Brzozowa, gmina Połaniec

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt nr 597 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 233/1 w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 1095, 1175, 1087, 1096, 1100, 1105, 1108, 1112, 1178, 1116, 1126, 1127, 1135, 1142, 1148, 1179, 1156, 1159 i 1164 do pkt nr 1169. W pkt nr 1169 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 1170, 1171, 1172, 1166, 1232 i 1167 do pkt nr 1168 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 249/1. W pkt nr 1168 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 1163, 1158, 1154, 1155, 1145, 1146, 1147, 1141, 1134, 1130, 1131, 1124, 1125, 1115, 1086, 1084, 1083, 1082, 1080, 1074 i 1075 do pkt nr 354. W pkt nr 354 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 178/1, 185/3 i 233/1 przez pkt nr: 353, 356 i 408 do pkt nr 597, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt nr 581 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 227/4 w kierunku południowo-zachodnim przez pkt nr: 576, 575, 561, 557, 553, 493, 546, 535, 529, 523, 517, 511, 506, 491, 827, 828, 819, 820, 829, 830, 831 i 832 do pkt nr 821. W pkt nr 821 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 822. W pkt nr 822 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 693/2 przez pkt nr 823 do pkt nr 824. W pkt nr 824 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr 833, 834, 835, 826, 610, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930 i 915 do pkt nr 897. W pkt nr 897 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 581, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od pkt nr 866 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 147/5 w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 129. W pkt nr 129 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 1203. W pkt nr 1203 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 1202 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 147/4. W pkt nr 1202 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 1201. W pkt nr 1201 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 864. W pkt nr 864 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 863 i 894 do pkt nr 862. W pkt nr 862 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 895, 896, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 874, 906, 907, 908, 909, 910 i 911 do pkt nr 873. W pkt nr 873 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 912, 913 i 914 do pkt nr 872 stanowiącego północny narożnik działki 229/2. W pkt nr 872 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 871. W pkt nr 871 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki 229/2 przez pkt nr: 143 i 586 do pkt nr 870. W pkt nr 870 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 875, 876, 869, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 868, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892 i 893 do pkt nr 867 stanowiącego południowy narożnik działki 147/5. W pkt nr 867 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 866, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od pkt nr 1180 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 175/4 w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr 337 do pkt nr 842. W pkt nr 842 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 841, 861, 860, 840 i 932 do pkt nr 839. W pkt nr 839 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844 i 843 do pkt nr 838 stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 155/4. W pkt nr 838 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 837. W pkt nr 837 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 1200, 1199, 1198, 1197, 1196, 1195, 1194, 1193, 1192, 1191, 1190, 1189, 1188, 1187, 1186, 1185, 1184, 1183, 1182 i 1181 do pkt nr 1180, od którego rozpoczęto opis.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.