Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.384 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lutego 2018 r.
§  1. 
1.  Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" (Dz. U. poz. 906, z późn. zm.), zwana dalej "strefą", obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.
2.  Strefa obejmuje grunty o powierzchni 707,9814 ha, położone na terenach miast: Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Puławy, Skarżysko-Kamienna, Starachowice oraz gmin: Bliżyn, Iłża, Końskie, Mniszków, Morawica, Piekoszów, Połaniec, Puławy, Sędziszów, Staszów, Stąporków, Suchedniów, Szydłowiec i Tułowice.
3.  Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.
4.  Zarządzającym strefą jest Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" S.A. z siedzibą w Starachowicach.