§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.26.296

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 2001 r.
§  2.
Wyciągi ze świadectwa homologacji, wydane przez producenta lub importera w okresie ważności świadectw, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1999 r. w sprawie homologacji pojazdów (Dz. U. Nr 91, poz. 1039, z 2000 r. Nr 74, poz. 863 i z 2001 r. Nr 26, poz. 295), stanowią podstawę rejestracji.