§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie pozwoleń i ceł na towary przywożone z zagranicy i na towary wywożone za granicę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.6.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lutego 1975 r.
§  1.
W taryfach celnych przywozowej i wywozowej, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1973 r. w sprawie pozwoleń i ceł na towary przywożone z zagranicy i na towary wywożone za granicę (Dz. U. Nr 17, poz. 105), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w taryfie celnej przywozowej zmieniane pozycje otrzymują brzmienie podane w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,
2)
w taryfie celnej wywozowej zmieniane pozycje otrzymują brzmienie podane w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.