Zm.: rozporządzenie w sprawie pozwoleń i ceł na towary przywożone z zagranicy i na towary wywożone za granicę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.6.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lutego 1975 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 lutego 1975 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń i ceł na towary przywożone z zagranicy i na towary wywożone za granicę.

Na podstawie art. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 33, poz. 166) zarządza się, co następuje:
W taryfach celnych przywozowej i wywozowej, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1973 r. w sprawie pozwoleń i ceł na towary przywożone z zagranicy i na towary wywożone za granicę (Dz. U. Nr 17, poz. 105), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w taryfie celnej przywozowej zmieniane pozycje otrzymują brzmienie podane w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,
2)
w taryfie celnej wywozowej zmieniane pozycje otrzymują brzmienie podane w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 1975 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Symbol SWWPozycja taryfy celnej i nazwa towaruPodstawy wymiaru cła
jednostka miary towaruilość towaru podlegająca cłu wg kolumny Icło w złotych od jednostki miary towaru
kolumna Ikolumna II
123456
Pozostałe z 0513. Wyroby przemysłu metali nieżelaznych

(oprócz wyżej wymienionych): surowce

pierwotne dla hutnictwa, surowce

wtórne, wyroby hutnicze, wyroby

walcowane z metali nieżelaznych i ich

stopów (z wyjątkiem folii), wyroby

wyciskane i ciągnione z metali

nieżelaznych i ich stopów itp.:

1) rurki o średnicy zewnętrznej do 8 mmkg200
2) pozostałekgbez cła
0642-617. Narzędzia przenośne z napędem

mechanicznym:

szlifierki, wiertarki, gwinciarki,

wkrętarki, nożyce itp.:

wyposażenie narzędzi

kgbez cła
Pozostałe z 06419. Narzędzia (oprócz wyżej wymienionych):

narzędzia metalowe do skrawania metali,

do obróbki drewna, do obróbki

plastycznej metali, diamentowe,

monokryształowe, przyrządy i pomoce

warsztatowe, narzędzia i pomoce

rzemieślnicze

kgbez cła
06520. Wyroby metalowe przemysłowe:
0657 1) sprzęt pożarniczy i ochronny:

hydronetki, gaśnice, sprzęt

alarmowy, aparaty tlenowe,

pochłaniacze gazów itp.

kgbez cła
0658 2) meble szpitalne i sprzęt

medyczno-sanitarny: fotele do badań

i zabiegów, stoły operacyjne, szafy

medyczne, łóżka szpitalne, części do

mebli szpitalnych oraz do sprzętu

medyczno-sanitarnego itp.

kg5
3) pozostałe: wyroby z drutu, łańcuchy

i sprężyny, śruby i elementy

złączne, okucia, opakowania i

pojemniki oraz elementy do opakowań

itp.

kgbez cła
0671-423. Galanteria metalowa:
0671-41 1) aparaty do golenia (oprócz

elektrycznych)

szt.31050
0671-42 2) aparaty do ostrzenia żyletekszt.5
0671-43 3) zapalniczkiszt.31050
4) przyrządy kuchenne i domowe drobnekgbez cła
5) pozostałekg50
Pozostałe z 067124. Artykuły metalowe gospodarstwa domowego

- bez sprzętu zmechanizowanego i

wyrobów jubilerskich - (oprócz wyżej

wymienionych): naczynia kuchenne i

gospodarcze, nakrycia stołowe, wyroby

nożownicze itp.

kgbez cła
067225. Sprzęt do gotowania i ogrzewania

(nieelektryczny):

kuchnie, piece grzewcze, piekarniki,

sprzęt do gotowania i ogrzewania

pozostały

kgbez cła
067629. Wyroby jubilerskie, złotnicze,

grawerskie i pokrewne:

bez nakryć stołowych srebrnych

i srebrzonych - (również z kamieniami

szlachetnymi, półszlachetnymi -

naturalnymi, syntetycznymi i perłami

prawdziwymi):

1) wyroby jubilerskie, złotnicze,

grawerskie i medalierskie, monety -

srebrne i srebrne złocone:

a) z kamieniami szlachetnymi,

półszlachetnymi - naturalnymi,

syntetycznymi i perłami

prawdziwymi

kg10.000
b) pozostałekg150
2) wyroby jubilerskie, złotnicze,

grawerskie i medalierskie, monety

itp. - z pozostałych metali:

a) szlachetnychkg10.000
b) nieszlachetnychkg100
3) kamienie szlachetne i półszlachetne

- naturalne, syntetyczne oraz perły

prawdziwe:

a) kamienie szlachetne i perły

prawdziwe oraz wyroby z nich

kg10.000
b) kamienie półszlachetne i wyroby

z nich

kg5.000
4) wyroby brązownicze (odlewy) i

kowalstwa artystycznego

kg50
Uwaga: Kamienie szlachetne i

półszlachetne nie obrobione

objęte pkt 3 niniejszej pozycji

podlegają cłu ze zniżką 50%.

08240. Maszyny, urządzenia i narzędzia

rolnicze i dla gospodarki leśnej:

pługi, kultywatory, glebogryzaki,

spulchniacze, brony, wały, włóki,

opryskiwacze, opylacze, zbieracze i

chwytacze szkodników, obsypniki,

siewniki, znaczniki, kosiarki, maszyny

żniwne i omłotowe, maszyny i urządzenia

do przetwórstwa paszowego, maszyny

hodowlane itp.; części maszyn

rolniczych oraz dla gospodarki leśnej

kgbez cła
0931-146. Maszyny i urządzenia do liczenia:
0931-11 1) maszyny i urządzenia rejestrujące:

kasy sklepowe, hotelowe itp.

szt.1.000
0931-12 2) maszyny do dodawania: sumatory

zapisujące i nie zapisujące:

a) ręczneszt.500
b) pozostałeszt.1.000
3) maszyny kalkulacyjne: zapisujące i

nie zapisujące, automatyczne i

półautomatyczne:

a) kieszonkowe (minikalkulatory)szt.1.000
b) pozostałeszt.3.000
Uwaga do pkt 3 lit. a):
Za maszyny kalkulacyjne

"kieszonkowe" należy uważać

maszyny czterodziałaniowe

(dodawanie, odejmowanie,

mnożenie, dzielenie), podające

rezultaty za pomocą diod

luminescencyjnych, o pojemności

do 12 cyfr i wadze nie

przekraczającej 1 kg.

096268. Aparaty i sprzęt fotograficzny oraz

wyposażenie:

0962-1 1) aparaty fotograficzne:
0962-11 a) małoobrazkowe nielustrzane o

formacie 24x36 i poniżej

szt.300
0962-12 b) nielustrzane o formacie powyżej

24x36

szt.100
0962-13 c) małoobrazkowe lustrzane

jednoobiektywowe o formacie 24x36

szt.400
0962-14 d) lustrzane jednoobiektywowe o

formacie powyżej 24x36

szt.500
0962-15 e) lustrzane dwuobiektywowe o

formacie powyżej 24x36

szt.600
0962-16 f) specjalne: do zdjęć pozytywowych,

aparaty atelierowe do dużych

formatów itp.

szt.1.000
0962-2 2) wyposażenie do aparatów

fotograficznych:

0962-21 a) obiektywy wymienneszt.1 szt.100300
0962-27 b) światłomierzeszt.100
c) wizjery i dalmierze, filtry i

soczewki itp.

kg200
0962-3 3) sprzęt fotograficzny laboratoryjny:
0962-31 a) powiększalniki fotograficzne i

kopiarki (oprócz obiektywów do

powiększalników)

szt.200
b) pozostałykg50
113386. Sprzęt oświetleniowy:

oprawy oświetleniowe do żarówek,

świetlówek i lamp rtęciowych,

stateczniki do wyładowczych źródeł

światła, projektory oświetleniowe itp.

kg10
Pozostałe z 113690. Sprzęt elektrotechniczny gospodarstwa

domowego i przeznaczenia osobistego

(oprócz wyżej wymienionego):

sprzęt oświetleniowy elektryczny

domowy:

żyrandole, kinkiety, lampy elektryczne,

komplety choinkowe itp.; sprzęt

elektrotechniczny gospodarstwa domowego

i przeznaczenia osobistego pozostały;

urządzenia elektryczne grzejne:

kuchnie, kuchenki, piekarniki i rożna,

grzałki, garnki, imbryki, patelnie,

prodiże, suszarki, żelazka, warniki

itp.; latarki elektryczne, wyroby

elektryczne wentylacyjne itp.

kgbez cła
1153-394. Zestawy kombinowane elektronicznego

sprzętu powszechnego użytku:

1153-31 1) radio-magnetofonszt.900
1153-32 2) radio-gramofonszt.600
1153-33 3) radio-telewizor-magnetofonszt.2.500
1153-34 4) radio-telewizor-gramofonszt.2.000
1153-39 5) pozostałe
a) radio-magnetofon-gramofonszt.1.000
b) pozostałeszt.3.000
Uwaga: Zestawy kombinowane wymienione

w pkt 3, 4 i 5 lit. b)

niniejszej pozycji z

odbiornikiem telewizyjnym do

odbioru kolorowego podlegają cłu

z dodatkiem 100%.

1245103. Barwniki syntetycznekg100
126108. Tworzywa sztuczne i kauczuki

(naturalne, syntetyczne i ich lateksy)

kg5
1323116. Wyroby chemii gospodarczej:

środki pomocnicze do prania, do

zmywania i czyszczenia, higieniczno-

dezynfekujące, do mycia i czyszczenia,

do pielęgnacji i konserwacji, świece,

wyroby do pielęgnacji podłóg, obuwia

i artykułów galanteryjnych skórzanych

i tekstylnych itp.

kg10
1361127. Wyroby z tworzyw sztucznych o

charakterze półfabrykatu:

1) półfabrykaty do dalszego

przetwarzania (oprócz tkanin

powlekanych), folie (oprócz folii

podłożowej fotograficznej), płyty,

arkusze, krążki, bloki, węże

(rurki), żyłki, taśmy, siatki,

pręty, profile:

a) węże (rurki) o średnicy

zewnętrznej do 8 mm

kg800
b) pozostałekg40
2) tkaniny powlekane (oprócz wykładzin

podłogowych i sztucznych skór)

kg3 kg60120
3) pozostałe (w tym skóry sztuczne i

syntetyczne)

kg3 kg300600
1367129. Wyroby powszechnego użytku z tworzyw

sztucznych:

artykuły toaletowe i kosmetyczne,

artykuły gospodarcze itp.

kg50
1374-5134. Wyroby gumowe ochronne:

rękawice, palce, fartuchy, maski

i okulary, osłony narzędzi, obuwie

ochronne

kgbez cła
Pozostałe z 137138. Wyroby gumowe (oprócz wyżej

wymienionych): wyroby techniczne

gumowe i ebonitowe, płyty, wykładziny

podłogowe, węże, wyroby z gumy

piankowej i porowatej, obkłady i

wykładziny gumowe i ebonitowe, wyroby

ebonitowe itp., taśmy przenośnikowe,

pasy pędne płaskie i klinowe, wyroby

gumowe medyczne i sanitarne: węże,

sondy i dreny, termofory, worki,

kręgi, środki antykoncepcyjne,

smoczki, tkaniny podkładowe gumowe

itp.; wyroby gumowe toaletowe i

gospodarstwa domowego:

1) wyroby gumowe toaletowe i

gospodarstwa domowego

kgbez cła
2) pozostałekg20
1533143. Lustra (bez technicznych)kgbez cła
1539144. Szkło gospodarcze pozostałe:

termosy i wkłady do termosów, ozdoby

choinkowe, szkło żaroodporne

gospodarcze, szkło do celów

hodowlanych, szkło gospodarcze osobno

nie wymienione

kgbez cła
1611146. Porcelana stołowa i galanteria

porcelanowa

kgbez cła
1616147. Porcelit stołowy i galanteria

porcelitowa

kgbez cła
1631148. Fajans stołowy i galanteria fajansowakgbez cła
1774156. Galanteria drzewna (bez galanterii

odzieżowej):

1) dekoracyjna i do użytku domowegokgbez cła
2) kosmetyczna dla palaczykg100
1916

1917

161. Tkaniny bawełniane i bawełnopodobne

surowe i wykończone (bez tkanin

kordowych i transporterowych):

z bawełny 100%, bawełniane: z udziałem

włókien sztucznych, syntetycznych,

wieloskładnikowe, bawełnopodobne: z

włókien sztucznych 100%, z włókien

syntetycznych 100%, z włókien

sztucznych i syntetycznych itp.

kgbez cła
2012178. Okrycia i ubiory z dzianin:
2013 1) dla dzieci do 2 latkgbez cła
2) pozostałekg3 kg300600
2014179. Bielizna osobista z dzianin:
1) dla dzieci do 2 latkgbez cła
2) pozostałakg2 kg300500
2015180. Nakrycia głowy z dzianin:
1) dla dzieci do 2 latszt.bez cła
2) pozostałeszt.20
2016181. Galanteria odzieżowa z dzianin:
1) dla dzieci do 2 latkgbez cła
2) pozostała:
a) rękawiczkipara10
b) krawatyszt.10
c) pozostałakg1 kg200600
2112

2113

187. Okrycia (łącznie z okryciami na

imitacji futer i z folii), ubiory - z

tkanin:

1) dla dzieci do 2 latkgbez cła
2) pozostałekg5 kg200400
2114188. Bielizna osobista z tkanin:
1) dla dzieci do 2 latkgbez cła
2) pozostałakg2 kg150300
2115189. Nakrycia głowy z tkanin:
1) dla dzieci do 2 latszt.bez cła
2) pozostałeszt.20
2116190. Galanteria odzieżowa z tkanin:
1) dla dzieci do 2 latkgbez cła
2) pozostała:
a) rękawiczkipara5
b) krawaty, krawatki, muszkiszt.5
c) pozostałakg1 kg100300
2215197. Skóry futrzane wyprawione (również

barwione i uszlachetnione):

2216 1) z bobrów rzecznych, bobrów

morskich, fok, kun, lisów: białych,

niebieskich, srebrnych,

platynowych, krzyżaków; popielic,

norek, wydr, soboli, szynszyli,

gronostajów

kg3 kg2.0005.000
2) karakułówkg3 kg1.0004.000
3) pozostałekg4 kg5002.000
Uwaga: Skóry z łapek i łebków

karakułów, półkarakułów i

wyporków, skóry ogonów - oprócz

zeszytych z nich błamów -

podlegają cłu ze zniżką 50%.

Pozostałe z 23-25226. Wyroby przemysłu spożywczego (oprócz

wyżej wymienionych):

produkty przemysłu mięsnego, wyroby

przemysłu jajczarsko-drobiarskiego,

produkty połowów i przetwory rybne,

produkty mleczarskie, przetwory

młynarskie i makaronowe, pieczywo

i inne produkty przemysłu

piekarskiego, produkty przemysłu

cukrowniczego, spirytusowego,

drożdżowego, przetwory

ziemniaczane i skrobiowe, przetwory

owocowe, warzywne i grzybowe, produkty

przemysłu piwowarskiego, produkty

przemysłu olejarskiego, wyroby

cukiernicze trwałe, wyroby przemysłu

koncentratów spożywczych, wody

mineralne i napoje bezalkoholowe,

wyroby przemysłu spożywczego

pozostałe, lód naturalny i sztuczny:

1) olej żółwiowykg100
2) pozostałekgbez cła
27228. Wyroby poligraficzne:

gazety, czasopisma, książki, nuty,

mapy, reprodukcje poligraficzne,

plakaty, druki manipulacyjne

i kalkomania, opakowania drukowane,

artykuły poligraficzne pomocnicze

i pozostałe:

1) kalkomania przemysłowa:
a) folia introligatorska (do

wytłoczeń)

kg200
b) pozostała (w tym zdobnicza)kg1.000
2) opakowania drukowanekg50
3) artykuły poligraficzne pomocniczekg100
4) pozostałeegz./szt.bez cła
Uwaga: Przywóz wyrobów poligraficznych

objętych pkt 1 lit. b) i pkt 3

- za pozwoleniem; pkt 2 i pkt 4

w ilości większej niż 20

egz./szt. każdego rodzaju - za

pozwoleniem.

Pozostałe z 2883240. Przybory piśmienne, kreślarskie i

biurowe (oprócz wyżej wymienionych):

ołówki, kredki i pręciki, akwarele,

farby i materiały pomocnicze,

atramenty, tusze, kleje, plastelina i

taśmy maszynowe, przybory: pomocnicze,

rysownicze i kreślarskie; stalówki,

spinacze, zszywki i inne drobne

artykuły pomocnicze metalowe itp.:

1) stalówki do wiecznych piór:
a) z metali szlachetnychszt.5
b) pozostałeszt.1
2) atramentykg1 kg20600
3) pozostałekg20
Uwaga: Przywóz atramentu

hektograficznego i tuszu do

powielania, objętych niniejszą

pozycją - za pozwoleniem.

2886243. Wyroby szczotkarskie:

szczotki, pędzle, miotły i miotełki

itp.

szt./kgbez cła

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Pozycja taryfy celnej i nazwa towaruCło od wartości w %
1. Wyroby powszechnego użytku z metali nieszlachetnych, jak: naczynia

kuchenne i gospodarcze, nakrycia stołowe, wyroby nożownicze,

galanteria: aparaty do golenia oprócz elektrycznych, zapalniczki,

korkociągi, szczypce itp. drobne przyrządy kuchenne i domowe,

również posrebrzane - oprócz osobno wymienionych:

1) naczynia kuchenne i gospodarcze50
2) nakrycia stołowe i wyroby nożownicze80
3) pozostałe30
2. Nakrycia stołowe srebrne (sztućce) bieżącej produkcji80
3. Zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego: pralki i wirówki,

odkurzacze, chłodziarki i zamrażarki domowe, maszyny do szycia,

młynki, miksery, roboty kuchenne wieloczynnościowe - produkcji

krajowej

50
4. Wyroby jubilerskie, złotnicze, grawerskie, medalierskie, oprócz

monet (również z kamieniami szlachetnymi, półszlachetnymi -

naturalnymi i syntetycznymi, perłami prawdziwymi):

1) złote, platynowe i z metali platynowych80
2) srebrne, również pozłacane:
a) obrączki, spinki, broszki, klipsy, wisiorki, papierośnice,

łyżeczki z herbami miast itp. drobne wyroby w pojedynczych

egzemplarzach

50
b) pozostałe80
3) z metali nieszlachetnych pokryte i nie pokryte metalami

szlachetnymi

50
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1 i pkt 2 lit. b) niniejszej

pozycji - za pozwoleniem.

6. Maszyny dziewiarskie powszechnego użytku produkcji krajowej30
7. Aparaty i sprzęt fotograficzny oraz wyposażenie: aparaty

fotograficzne, obiektywy wymienne, światłomierze, wizjery, dalmierze,

filtry, soczewki, powiększalniki fotograficzne, kopiarki itp.:

1) aparaty fotograficzne i powiększalniki - produkcji krajowej50
2) pozostałe80
8. Środki transportu: samochody osobowe, motocykle, skutery, motorowery,

wózki dziecięce - produkcji krajowej - oprócz osobno wymienionych:

1) motorowery i wózki dziecięce50
2) pozostałebez cła
9. Rowery:
1) składane80
2) pozostałe50
10. Sprzęt oświetleniowy elektryczny domowy, jak: żyrandole, kinkiety

lampy, komplety choinkowe - bieżącej produkcji:

1) komplety choinkowe50
2) pozostały20
11. Elektroniczny sprzęt powszechnego użytku: odbiorniki radiofoniczne,

odbiorniki telewizyjne; gramofony (adaptery) - produkcji krajowej -

oprócz osobno wymienionego:

1) odbiorniki radiofoniczne:
a) stereofoniczne50
b) pozostałe20
2) odbiorniki telewizyjne50
3) gramofony (adaptery)80
12. Magnetofony i dyktafony80
13. Środki do prania i mycia, jak: mydła, pasty, płyny, proszki i

granulki; wyroby chemii gospodarczej, jak: środki do zmywania i

czyszczenia, higieniczno-dezynfekujące, świece, wyroby do

pielęgnacji podłóg, obuwia itp.:

1) środki do prania i mycia30
2) wyroby chemii gospodarczej:
a) świece30
b) pozostałebez cła
15. Materiały fotochemiczne i taśmy magnetyczne, jak: płyty, błony,

filmy, papiery - fotograficzne nie naświetlone; chemikalia

fotograficzne dozowane; taśmy magnetofonowe nie nagrane

80
17. Wyroby ze szkła, jak: szkło zwykłe i kryształowe - stołowe i

galanteryjne, lustra, szkło gospodarcze, jak: termosy i wkłady do

termosów, akwaria, ozdoby choinkowe - oprócz osobno wymienionych:

1) wyroby ze szkła kryształowego:
a) o wartości do 1.000 zł łącznie80
b) o wartości powyżej 1.000 zł łącznie80
2) wyroby ze szkła zwykłego:
a) stołowe i galanteryjne80
b) lustra również w oprawach z materiałów pospolitych20
c) ozdoby choinkowebez cła
d) pozostałe50
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1 lit. b) niniejszej pozycji -

za pozwoleniem.

18. Wyroby ceramiki szlachetnej, jak: naczynia stołowe i galanteria

porcelanowa, porcelitowa, fajansowa, naczynia kamionkowe

gospodarcze: garnki, makownice, miski, kubki, dzbanki - bieżącej

produkcji - oprócz osobno wymienionych

80
20. Wyroby przemysłu włókienniczego i odzieżowego, jak: przędza,

włóczka, nici, tkaniny, dzianiny, wyroby plecione, wstążki, taśmy,

firanki, tiule, koronki, narzuty, kapy, odzież, bielizna osobista i

domowa, nakrycia głowy, wyroby gorseciarskie, szale, rękawiczki,

wyroby pończosznicze - oprócz osobno wymienionych:

1) tkaniny i dzianiny bawełniane i bawełnopodobne80
2) bielizna domowa, wyroby gorseciarskie, firanki, koronki80
3) odzież, bielizna osobista, nakrycia głowy, galanteria odzieżowa

- dla dzieci do lat 10

80
4) narzuty, kapy, namioty50
5) pozostałe30
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1 i pkt 3 niniejszej pozycji -

za pozwoleniem.

23. Kołdry, pierzyny, poduszki, koce, pledy80
24. Obuwie gumowe i tekstylno-gumowe - wulkanizowane50
25. Obuwie (z wyjątkiem gumowego i tekstylno-gumowego):
1) kierpce, pantofle domowebez cła
2) pozostałe:
a) dla dzieci do lat 1080
b) pozostałe50
Uwaga: Wywóz obuwia objętego pkt 2 lit. a) niniejszej pozycji - za

pozwoleniem.

26. Odzież futrzana80
27. Wyroby skórzane: kaletnicze, galanteryjne - ze skóry i jej

substytutów - oprócz osobno wymienionych

80
28. Wyroby przemysłu spożywczego, jak: mięso surowe, tłuszcze zwierzęce

surowe i topione konsumpcyjne, przetwory mięsne, drób bity,

przetwory z drobiu, jaja i przetwory jajowe, ryby: mrożone, solone

i w przetworach, trany, kawior, przetwory mleczarskie: mleko,

śmietana, śmietanka, mleko skondensowane, w proszku, sery, masło,

mąka, kasze, płatki zbożowe, makaron, pieczywo, wyroby ciastkarskie,

cukier, drożdże, krochmale, przetwory owocowe, warzywne, grzybowe

(w tym suszone owoce, warzywa, grzyby), piwo, tłuszcze roślinne

jadalne, cukierki, czekolada, kakao, wyroby wschodnie (chałwa,

nugat, wyroby grylażowe), koncentraty spożywcze (w tym miód

sztuczny), odżywcze wyroby spożywcze, mieszanki kawy zbożowej

zwykłe i aromatyzowane, herbata, kawa naturalna: palona, mielona i

w ekstraktach, przyprawy korzenne naturalne, tytoń i wyroby

tytoniowe - oprócz osobno wymienionych:

1) tytoń i wyroby tytoniowe30
2) pozostałe80
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 2 niniejszej pozycji - za

pozwoleniem.

38. Instrumenty muzyczne, jak: skrzypce, altówki, wiolonczele, basy,

kontrabasy, gitary, mandoliny, banjo, instrumenty dęte i perkusyjne,

akordeony, harmonie, harmonijki ustne, instrumenty muzyczne

elektronowe i elektromechaniczne

80
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją innych niż bieżącej

produkcji krajowej - za pozwoleniem.

45. Maszynopisy i rękopisybez cła
46. Żelazka elektryczne, lornetki80
47. Towary bieżącej produkcji z materiałów pospolitych, oprócz monet i

towarów wymienionych w pozycjach 1 do 46, wywożone:

a) w przesyłkach pocztowych, jeżeli wartość tych towarów nie

przekracza 200 zł

bez cła
b) w przesyłkach pocztowych, jeżeli wartość tych towarów przekracza

200 zł a nie przekracza 1.000 zł, w innych przesyłkach, jeżeli

wartość tych towarów nie przekracza 1.000 zł

50
48. Towary nie objęte pozycjami 1 do 4750
Uwaga: Wywóz towarów objętych tą pozycją - za pozwoleniem.
49. Towary wywożone w ilości lub wartości większej niż podane w

pozycjach 1 do 46 oraz towary objęte pozycjami 1 do 48 wywożone w

ilościach wskazujących na handlowy charakter przesyłki

80
Uwaga: Wywóz towarów objętych tą pozycją - za pozwoleniem.