§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.160.1676

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lipca 2004 r.
§  2.
Opłaty wnoszone na poczet 2005 r. mogą być przyjmowane w 2004 r. według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2005 r.