§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep. - Dz.U.2011.206.1218 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.206.1218

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 2011 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.