§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.8.102

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 2003 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.