§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1412

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 października 2014 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.