Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.29.189

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lipca 1946 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 czerwca 1946 r.
o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.

Na podstawie art. 5 ust. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 663) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 102, poz. 781) z późniejszymi zmianami (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 97, poz. 885, z 1935 r. Nr 65, poz. 407, z 1936 r. Nr 52, poz. 369, z 1937 r. Nr 9, poz. 68 i 69, Nr 39, poz. 303, Nr 55, poz. 432, z 1938 r. Nr 43, poz. 355, Nr 53, poz. 414, Nr 74, poz. 522, z 1939 r. Nr 14, poz. 79, Nr 25, poz. 166, z 1945 r. Nr 21, poz. 126 i z 1946 r. Nr 28, poz. 179) wprowadza się zmiany następujące:

w § 39 w ustępie wymieniającym stanowiska kierownicze zaliczone do 7 stawki dodatków funkcyjnych po wyrazach: "Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego" wstawia się wyrazy: "Rzecznik Interesu Publicznego przy Trybunale Ubezpieczeń Społecznych", a w ustępie wymieniającym stanowiska kierownicze zaliczone do 9 stawki dodatków funkcyjnych po wyrazach: "Naczelnik Wydziału władzy bezpośrednio podległej władzy naczelnej" wstawia się wyrazy: "Zastępca Rzecznika Interesu Publicznego przy Trybunale Ubezpieczeń Społecznych".

§  2. Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Skarbu oraz Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.