Art. 1. - Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.23.136

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 marca 1931 r.
Art.  1.

Art. 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru (Dz. U. R. P. Nr. 81, poz. 700) otrzymuje następujące brzmienie:

"w wysokości złotych stu dwudziestu pięciu od stu kilogramów wagi netto cukru, wprowadzonego do wolnego obrotu poza ilością, określoną kontyngentem".