Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.23.136

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 marca 1931 r.

USTAWA
z dnia 27 lutego 1931 r.
w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Art. 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru (Dz. U. R. P. Nr. 81, poz. 700) otrzymuje następujące brzmienie:

"w wysokości złotych stu dwudziestu pięciu od stu kilogramów wagi netto cukru, wprowadzonego do wolnego obrotu poza ilością, określoną kontyngentem".

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.