Zm.: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach mięsa na rzecz Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.8.41

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 marca 1945 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 marca 1945 r.
o zmianie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach mięsa na rzecz Państwa.

Na podstawie art. 65 ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych (Dz. U. R. P. Nr 30 poz. 200) zarządzam, co następuje:
§. 
1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach mięsa na rzecz Państwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 26) wprowadza się zmianę następującą:

w § 2 ust. (2) wyrazy "na zebraniu rady gromadzkiej" zastępuje się wyrazami "na ogólnym zebraniu mieszkańców gromady".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.