Zm.: rozporządzenie o pasie granicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.12.68

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 25 stycznia 1939 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o pasie granicznym.

Na podstawie art. 10 ust. (2) i art. 17 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa (Dz. U. R. P. z 1937 r. Nr 11, poz. 83) zarządzam co następuje:
Uchyla się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 71, poz. 516) w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 czerwca 1938 r. o pasie granicznym; rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych o pasie granicznym obowiązuje w brzmieniu z dnia 10 czerwca 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 43, poz. 360).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.