Pas graniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.43.360

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 10 czerwca 1938 r.
o pasie granicznym. *

Na podstawie art. 10 ust. (2) i art. 17 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa (Dz. U. R. P. z 1937 r. Nr 11, poz. 83) zarządzam co następuje:
(
1)
Pas graniczny, określony w art. 10 ust. (1) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa, rozszerza się na następujące obszary:
1)
w województwie białostockim:
a)
gminę Trzcianne w powiecie białostockim,
b)
miasta Dąbrowa i Suchowola w powiecie sokólskim;
2)
w województwie kieleckim:

nie objętą pasem granicznym resztę powiatu będzińskiego i powiatu zawierciańskiego, oraz gminę Bolesław w powiecie olkuskim;

3)
w województwie krakowskim:

nie objętą pasem granicznym resztę powiatu limanowskiego i powiatu myślenickiego;

4)
w województwie lwowskim:

nie objętą pasem granicznym resztę powiatu drohobyckiego;

5)
w województwie nowogródzkim:
a)
nie objętą pasem granicznym resztę powiatu baranowickiego,
b)
gminy Lubcza, Niehniewicze, Szczorse, Korelicze, Rajca, Cyryn, Poczapowo w powiecie nowogródzkim,
c)
gminy Werenów, Żyrmuny, Sobotniki, Lipniszki, Iwie w powiecie lidzkim;
6)
w województwie pomorskim:
a)
nie objętą pasem granicznym resztę powiatów: brodnickiego, chełmińskiego, starogardzkiego, tucholskiego, wąbrzeskiego,
b)
gminy Wtelno, Koronowo i Koronowo-miasto w powiecie bydgoskim;
7)
w województwie poznańskim:
a)
nie objętą pasem granicznym resztę powiatów: kościańskiego, obornickiego, szamotulskiego,
b)
miasta Gołańcz i Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,
c)
gminy Czermin i Gołuchów oraz miasta Jarocin i Pleszew w powiecie jarocińskim;
8)
w województwie śląskim:

nie objętą pasem granicznym resztę powiatu pszczyńskiego;

9)
w województwie stanisławowskim:

nie objętą pasem granicznym resztę powiatu kołomyjskiego;

10)
w województwie tarnopolskim:
a)
nie objętą pasem granicznym resztę powiatów: czortkowskiego, tarnopolskiego, trembowelskiego,
b)
gminy Załoźce, Załoźce - miasto, Olejów, Bogdanówka, Jezierna w powiecie zborowskim;
11)
w województwie warszawskim:

gminy Żuromin, Bieżuń, Stawiszyn w powiecie sierpeckim oraz gminę Sypniewo w powiecie makowskim;

12)
w województwie wileńskim:

nie objętą pasem granicznym resztę powiatu postawskiego oraz cały powiat oszmiański;

13)
w województwie wołyńskim:
a)
gminy Nowy Czartorysk, Trościaniec, Kołki, Silno, Rożyszcze, Rożyszcze - miasto, Kiwerce, Poddębce, Ołyka, Ołyka - miasto, Połonka, Kniahininek w powiecie łuckim,
b)
gminy Warkowicze, Jarosławicze, Malin, Kniahinin, Młynów, Dubno, Dubno - miasto w powiecie dubieńskim.
(2)
Całkowity wykaz pasa granicznego zawiera załącznik do rozporządzenia niniejszego.
Na następujące obszary pasa granicznego wprowadza się poniżej wyszczególnione przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1937 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości, Komunikacji oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o granicach Państwa (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 84), przewidziane dla strefy nadgranicznej:
1)
przepis § 25 ust.- (2) - na cały obszar pasa granicznego,
2)
przepisy §§ 3 do 6, 10 do 12, 17, 24, 25, 32 i 35 na:
a)
cały powiat nieświeski,
b)
powiat baranowicki z wyjątkiem gmin Mołczadź, Nowa Mysz i Dobromyśl,
c)
gminy Stołpce, Mir, Żuchowicze i Świerzeń w powiecie stołpeckim,
d)
gminy Dąbrowica, Lubkowicze, Niemowicze, Klesów i Kisorycze w powiecie sarneńskim,
e)
cały powiat kostopolski z wyjątkiem miast: Kostopol i Bereźne,
3)
przepisy §§ 7 - 9 i 13 - 17 na:
a)
gminy Ostrów, Krzywoszyn, Niedźwiedzica, Lachowicze, Darewo, Jastrzębl, Horodyszcze, Stołowicze i Wolna w powiecie baranowickim,
b)
gminy Klesów i Niemowicze w powiecie sarneńskim,
c)
gminę Bereźne w powiecie kostopolskim.
(1)
Na wymienione w § 2 pkt 2 obszary pasa granicznego oraz na teren całego pasa granicznego w województwach: pomorskim, poznańskim, śląskim, stanisławowskim, tarnopolskim, wileńskim i wołyńskim wprowadza się przepis art. 6 ust. (3) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa (Dz. U. R. P. z 1937 r. Nr 11, poz. 83).
(2)
Na wymienione w § 2 pkt 2 obszary pasa granicznego jak również na teren całego pasa granicznego w wojewódzwie pomorskim wprowadza się przepis art. 8 ust. (1) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa w zastosowaniu jedynie do nowowznoszonych budowli murowanych.
(3)
Na wymienione w § 2 pkt 2 obszary pasa granicznego oraz na następujące powiaty: nadwórniański, kosowski, śniatyński i horodeński w województwie stanisławowskim oraz zaleszczycki, borszczowski, czortkowski i kopyczyniecki w województwie tarnopolskim, wprowadza się przepis art. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa.
Przepisy §§ 2 i 3 oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia wojewodów tracą moc w dniu 1 listopada 1939 r.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ PASA GRANICZNEGO.

Woj. białostockie:

powiaty: augustowski, grodzieński, łomżyński, ostrołęcki, suwalski, szczuczyński,

z pow. białostockiego gminy:

Dolistowo, Goniądz, Goniądz - miasto, i Trzcianne,

z pow. sokólskiego gminy:

Dąbrowa, Dąbrowa - miasto, Nowy-Dwór, Suchowola i Suchowola - miasto.

Woj. kieleckie:

powiaty: będziński, częstochowski, sosnowiecki, zawierciański,

z pow. olkuskiego gminy:

Bolesław i Sławków.

Woj. krakowskie:

powiaty: gorlicki, jasielski, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, wadowicki, żywiecki,

z pow. bialskiego gminy:

Biała, Biała - miasto, Bestwina, Bystra-Wilkowice, Kęty i Porąbka,

z pow. chrzanowskiego gminy:

Jaworzno, Jaworzno - miasto, Szczakowa i Szczakowa - miasto.

Woj. lwowskie:

powiaty: drohobycki, krośnieński, leski, sanocki, turczański.

Woj. łódzkie:

powiat wieluński,

z pow. radomszczańskiego gminy:

Brzeźnica i Pajęczno,

z pow. sieradzkiego gmina:

Klonowa.

Woj. nowogródzkie:

powiaty: baranowicki, nieświeski, stołpecki, wołożyński,

z pow. lidzkiego gminy:

Bieniakonie, Ejszyszki, Iwie, Lipniszki, Raduń, Sobotniki, Werenów, Zabłoć i Żyrmuny,

z pow. nowogródzkiego gminy:

Cyryn, Korelicze, Lubcza, Niehniewicze, Poczapowo, Rajca i Szczorse.

Woj. poleskie:

powiaty: łuniniecki i stoliński.

Woj. pomorskie:

powiaty: brodnicki, chełmiński, chojnicki, gdyński miejski, grudziądzki, grudziądzki miejski, kartuski, kościerski, lubawski, morski, sępoleński, starogardzki, świecki, tczewski, tucholski, wąbrzeski, wyrzyski,

z pow. bydgoskiego gminy:

Mąkowarsko, Koronowo, Koronowo-miasto, Wierzchucin - Królewski, Wtelno, Ślesin,

z pow. szubińskiego gminy:

Łankowice, Sipiory.

Woj. poznańskie:

powiaty: chodzieski, czarnkowski, gostyński, kościański, kępiński, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, ostrowski, rawicki, szamotulski, wolsztyński,

z pow. jarocińskiego gminy:

Czermin, Gołuchów, Jaraczew, Jarocin, Jarocin - miasto, Kotlin, Pleszew, Pleszew - miasto,

z pow. wągrowieckiego gminy:

Gołańcz, Gołańcz - miasto, Wągrowiec-Południe, Wągrowiec-Północ, Wągrowiec - miasto.

Woj. stanisławowskie:

powiaty: doliński, horodeński, kałuski, kołomyjski, kosowski, nadwórniański, śniatyński, stryjski.

Woj. śląskie:

cały obszar województwa śląskiego.

Woj. tarnopolskie:

powiaty: borszczowski, czortkowski, kopyczyniecki, skałacki, tarnopolski, trembowelski, zaleszczycki, zbaraski,

z pow. zborowskiego gminy:

Bogdanówka, Jezierna, Olejów, Załoźce, Załoźce - miasto.

Woj. warszawskie:

powiaty: działdowski, mławski, przasnyski,

z pow. ciechanowskiego gminy:

Grudusk, Regimin,

z pow. makowskiego gminy:

Krasnosielc, Płoniawy, Sypniewo,

z pow. sierpeckiego gminy:

Bieżuń, Stawiszyn, Żuromin, Żuromin - miasto.

Woj. wileńskie:

cały obszar województwa wileńskiego.

Woj. wołyńskie:

powiaty: kostopolski, krzemieniecki, rówieński, sarneński, zdołbunowski,

z pow. dubieńskiego gminy:

Dubno, Dubno - miasto, Jarosławicze, Malin, Młynów, Kniahinin, Sudobicze, Warkowicze,

z pow. łuckiego gminy:

Kiwerce, Kniahininek, Kołki, Nowy Czartorysk, Ołyka, Ołyka - miasto, Poddębce, Połonka, Rożyszcze, Rożyszcze - miasto, Silno, Trościaniec.

* Z dniem 15 lutego 1939 r. zmiany nin. rozporządzenia wprowadzone przez rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1938 r. (Dz.U.38.71.516) zostały wycofane na skutek uchylenia powołanego rozporządzenia przez rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1939 r. (Dz.U.39.12.68).