§ 2. - Zm.: rozporządzenie o opłatach konsularnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.6.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 1978 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1978 r.